Spel met kaarten 1 persoon
spel met kaarten 1 persoon

Hoewel klaverjassen doorgaans met vier spelers wordt gespeeld, bestaan er ook varianten die gespeeld wordend oor twee, drie of vijf personen.
Aan het begin van elke ronde krijgt iedere speler tien kaarten.
Er wordt in een slag, die al is afgetroefd een lagere troefkaart bijgelegd dan die al op tafel lag ( ondertroeven terwijl men of wel degelijk een hogere troef in handen heeft of nog de gevraagde kleur in handen heeft.
Zoals bij een gewone bouw kan men enkel bouwen voor iets wat men in de hand heeft.Gaat deze nat, dan worden er geen punten afgetrokken, maar krijgen de tegenspelers beide die punten bijgeschreven, vergelijkbaar bij een down gespeeld contract bij Bridge.Als de speler de boer heeft ontkend met een plaatje in een andre kleur (of als de tegenstander achter de speler heeft gekraakt kan men vermoeden, dat hij de Boer heeft) dan wordt de tegenstandier, die vór (rechts) van de speler zit de gevaarlijke hand.Iedere speler ontvangt bonus offensif rugby championship tien kaarten; de twee overgebleven kaarten vormen de skaat.De speler die alleen speelt moet minimaal het aantal gebode punten behalen (inclusief roem) om niet nat te gaan.Speelt men echter een 10, Heer, Vrouw of Boer bij, wil dat zeggen: 'ik heb niets/niet veel in die kleur'.Spelen van het spel: De kaarten worden in slagen uitgespeeld: te beginnen met de speler links van de gever en met de klok mee legt iedere speler een kaart op tafel.Bovenbouwen op een dubbele bouw kan niet meer.
De punten worden bij de individuele totaalscore opgeteld.
Bijvoorbeeld met een 9 uit de hand kunnen de 2, 3 en 4 (dus samen ) uit de pot genomen worden.
Deze Amsterdamse en Rotterdamse variant kan men spelen in combinatie met onderstaande varianten, die betrekking hebben op het bieden, bepalen van de troefkleur en/of puntentelling.
Wanneer het aantal kaarten niet klopt, volgens het aantal spelers, worden er prentjes uit het spel weggenomen bijvoorbeeld de 4 koningen (heren).
Dat is het risico van 'zonder' spelen.Heeft de maat van de speler de Boer dan hoeft dat ook niet zo'n ramp te zijn, dan heeft men alleen 20 roem weggegeven.Dan rekent men 'Zonder 3, gespeeld 4, hand 5, schneider 6 maal 11 is 66 punten'.Met behulp van deze methode kan de troefmaker met zijn boer baas blijven en kunnen derhalve twee zekere slagen worden binnengehaald.Een speler die alleen de hoogste troef heeft (of mist) speelt "met én" (zonder én dat een vermenigvuldigingsfactor van twee heeft.Hierbij worden 1 of meerdere kaarten uit de pot opgeteld met de kaart die in de pot wordt afgelegd.De winnaar licht dan even zijn zitvlak.Puntenwaardering: De kaarten hebben puntenwaarde die meteen ook de relatieve hoogte van de kaart bepaalt.


Sitemap