Pensioengevend loon bonus

Praktijkervaring, begeleiding door ervaren leraren en aanvullende scholing maken een leraar van startbekwaam vakbekwaam.
De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet worden verbeterd door aan pabos en tweedegraadslerarenopleidingen scherpere toelatingseisen te laten stellen op het gebied van motivatie en kennisniveau.Klassen worden verkleind tot maximaal 29 leerlingen gemiddeld, op school- of locatieniveau.Laten we eens kijken hoe de verschillende partijen over ons salaris denken.4, groen Links, wil investeren in leerkrachten zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.Binnen zes jaar wordt dit aantal verlaagd naar 23 leerlingen.De salarissen van onderwijspersoneel moeten door middel van een landelijke cao ook landelijk uitbetaald worden.
Haar opbouw zakt met 241 euro wat procentueel neerkomt op een vermindering van 34,6.
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar u gemiddeld 1 dag in de week voor werkt.
Er moeten meer academisch opgeleide leraren in het basisonderwijs komen en het aantal onder- en onbevoegde docenten in het voortgezet onderwijs moet teruggedrongen worden.
Het lesgeven moet centraal blijven staan, leraren moeten de tijd krijgen om zich permanent te ontwikkelen en de administratieve verplichtingen voor leraren moeten worden voorkomen.
De PVV wil verder de lestijden in het primair onderwijs verruimen met twee uur langer les per dag (lesdag van 8 uur tot.00 uur - vrije woensdagmiddag blijft deposer cv en ligne indeed gehandhaafd).
Wat betekent dit voor uw portemonnee?Natuurlijk ligt de focus bij ons op de arbeidsvoorwaarden en daarom zoomen we daar nu op in bij een aantal partijen.Stel, in 2017 verdient u 103.317.Door onderscheid in carrièrepaden mogelijk te maken, wordt het leraarschap uitdagender en de VVD denkt daarbij aan de inzet van meer vakleerkrachten op basisscholen, die bijvoorbeeld techniek, ICT en Engels en bewegingsonderwijs onderwijzen.Weer twee voorbeelden, waarbij Simon fulltime werkt (.800) en collega Els wederom ervoor gekozen heeft parttime te werken.Wie dat niet is moet de mogelijkheid krijgen zich binnen enkele jaren alsnog universitair te scholen.Ook moet er een toelatingstest voor de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs worden ingevoerd.Uw partnerpensioen (PP) wordt ook geraakt omdat de opbouw partnerpensioen 70 van uw ouderdomspensioen bedraagt.


Sitemap