Holland casino amsterdam chinees nieuwjaar

Ik had tot dan toe vooral de tips voetbal gokken Duitse tv gevolgd.
En vorige week 'Darkest Hour' over Churchill's optreden in de Tweede Wereldoorlog.
Die ziet ons en roept ons toe: "The beauty and the beast!" Zegt mijn zus: 'Wat roept hij?' Zeg ik: 'Och, niets van aantrekken, hij vindt jou een beest!' 16 augustus 2012 - vakantietijd: inhaaltijd - Wiersinga - Andijk - Rozenstokboompje - Hoevinudie?Ik heb dat samstag lottoziehung uhrzeit gehouden in de Koepelkerk tijdens de afgelopen Vredesweek 2007 (dus in het Hoorn 650- jubileumjaar).Net als voor zovele andere bollenkinderen uit de tijd van na de oorlog zijn termen als 'Rose Copland' en 'voorverkoop' ook voor mij gesneden koek.En wat een talent om dat -voor zover- onder woorden te kunnen brengen.Hetzelfde geldt voor een van de meest trouwe bezoeksters van onze maandagochtendgroep: Riet (Maria!) Hageman-van Klaveren.In dit soort dingen ben ik zeer rooms: historische spullen atm cash deposit machine sbi kunnen mij tot tranen toe bewegen!En volgens de audicien zou ook een gehoorapparaat in mijn geval niets uithalen.Mijn Rotterdamse zus weet.a.
Mijn scriptie over de geestelijke gebouwen in Hoorn staat nu mooi onder de scriptierubriek van mijn website: Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dank de inzenders van gegevens.
Bijbelvertalingen vanuit de Vulgaat Op 26 mei kreeg ik een sympathieke mail van Jacques de Croo naar aanleiding van mijn scriptie op deze site over de Roomse bijbelvertalingen op basis van de Vulgata.
Martinus bisschop, mantelzorger.
S Heeren Avondmael Is t weer uw hoge Feest, ben ick weer én der gasten?
We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat er zulke grote mensen onder ons voorkomen.Egypte In het tumult om Egypte hoorde ik iemand schreeuwen: 'Hij is een pharao!'. .23 september 2008 - Emmaüs in Hoorn Vorige week was ik op een bijeenkomst waarin het voornemen besproken werd om ook in Hoorn een Emmaüs-woon/werkgemeenschap te stichten.Wat te doen aan het eind van het jaar?Donkere Dagen Het lijkt wel of, als je ouder wordt, de donkere dagen vór Kerstmis je meer mistroostig maken dan vroeger.Hartkerk bezocht, niet om haar, maar omdat het een in het klein uitgevoerde nabootsing is van de grootste middeleeuwse kerk in Frankrijk: die van Cluny (bij Taizé) die bij de Franse revolutie werd verwoest.Ik laat hem hier volgen en geef eronder enig kritisch commentaar.Ik word dit jaar zeventig en heb het gevoel dat ik dus nog dertig jaar te gaan heb.Maar toen het zover was -ja, hij was erbij- Was tout' La Florence ook van de partij!Ze hebben toch een overmacht aan intelligente apparatuur en organisatiedeskundigen?De Naardense Oussoren-vertaling (de meest grondtekst gevoelige 'Gebied over uw huis'.Gemeenteraadsverkiezingen Met overtuiging heb ik vandaag gestemd op Marian van Berkum.

Waar ga je in mee?


Sitemap